توضیحات راجع به نحوه تهیه منابع آموزشی نیمه حضوری در ترم تحصیلی 1400-1399
1399/6/17-14:18:10

  1. دانش­ پژوهان محترم جهت تهیه کتاب Pro 2 (نویسندگان آقای محمّد حسین برزویی و خانم فهیمه سمائی نیا) می ­توانند به روش­های ذیل اقدام نمایند:

      الف –  خرید اینترنتی کتاب با مراجعه به سایت رسمی انتشارات خط سفید (www.khatesefied.com). جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با پشتیبان سایت به شماره همراه 09133808953تماس بگیرید.

         ب – خرید از آقای بشارتی نمایندگی انتشارات خط سفید در قم -  شماره تماس 371021 025

  1. دانش­ پژوهان جهت تهیه کتاب Glocal English 1 می­توانند به روش­های ذیل اقدام نمایند:

الف - خرید اینترنتی کتاب با مراجعه به سایت معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  به آدرس  :               http://eshop.iki.ac.ir/shop/13

ب- خرید حضوری کتاب با مراجعه به اداره متون درسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی / به آدرس؛ قم – بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه چهارم، اداره متون درسی، آقای فاطمی،   شماره تماس: 32113443 025