شيوه نامه آموزش نيمه حضوري
1400/6/22-10:18:20

با سلام و آرزوي توفيق، نظر به اينكه دروس نيمه حضوري از طريق سامانه آموزش الكترونيك ارائه مي‌شود،‌ لازم است دانش‌پژوهان محترم به نكات زير توجه فرمايند:

  1. اساتيد محترم هر هفته در ساعت اعلام شده، تكاليف دانش‌پژوهان را در قسمت آزمون و همچنين صوت تدريس را در قسمت فايل درسي و کمک درسي سامانه آموزش الكترونيك بارگذاري مي‌كنند.
  2. دانش‌‌پژوهان موظف‌اند به صورت هفتگي به سامانه آموزش الكترونيك مراجعه كرده و به آزمون‌هايي كه استاد در سامانه بارگذاري كرده است پاسخ دهند.
  3. فرصت پاسخ دهي به آزمون‌هاي هفتگي 15 روز است و پس از آن آزمون بسته شده و براي دانش‌پژوه قابل رؤيت نخواهد بود.
  4. براي مجموع آزمون‌ها 10 نمره در نظر گرفته شده است كه در پايان ترم با 10 نمره آزمون كتبي جمع خواهد شد.
  5. .عدم پاسخ به آزمون‌هاي هفتگي به منزله غيبت در آن درس است
  6. اگر دانش‌ پژوه سه جلسه پي در پي به سامانه آموزش الكترونيك مراجعه نكند و به آزمون‌ها پاسخ ندهد از آن درس حذف خواهد ‌شد
  7. در صورت داشتن هرگونه سوال و راهنمایی در خصوص سامانه آموزش الکترونیک و امور اساتید نیمه حضوری با شماره  32113226 - 025 تماس حاصل نماييد.