مديريت آموزش نيمه حضوري

اخبار و اطلاعيه های تازه

آرشیو

پيشنهادات و انتقادات

نشانی : قم . بلوار امین . بلوارجمهوری اسلامی . موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

تذکر : از دانش پژوهان نیمه حضوری خواهشمندیم درخواست های خود را از طریق سامانه به ادارات مربوطه ارسال فرمائید .

اداره آموزش

32113235

32113234

اداره امتحانات

32113231

32113230

اداره دانش آموختگان

32113227

32113236

اداره پشتیبانی(منابع و جزوات درسی)

32113127

 
مسئول سامانه الکترونیک 32113308 32113226