اطلاعيه در ارتباط با آزمون‌هاي هفتگي
1399/9/20-11:40:55

با سلام

به اگاهي  دانش‌پژوهان محترم مي رساند، آن بخش از آزمون‌هاي هفتگي كه دانش‌پژوهان تاكنون به هر علت پاسخ نداده و مهلت پاسخ دهي به  آنها(20 روز) گذشته است، به هيچ وجه باز نمي‌شود، از اين رو لازم است دانش‌پژوهان از فرصت باقيمانده به پايان ترم استفاده كرده و آزمون‌هايي را كه مهلتشان باقي است پاسخ دهند و نسبت به پاسخ‌دهي به آزمون‌هايي كه اساتيد در هفته‌هاي آينده در سامانه بارگذاري خواهند ‌كرد اهتمام بيشتري داشته باشند تا از  نمره  آن محروم نشوند.