گروه معارف اسلامي و فلسفه

1 . آشنائي با رشته
علوم فلسفي نقش پايه و مبنا را براي ديگر علوم دارند . تاثير اين علوم در ديگر رشته‌ها و شاخه‌هاي علوم انساني قابل توجه است ، به طوري که بخش عمده‌اي از فرهنگ ، اخلاق و سلوک فردي ، مديريت ، حقوق ، سياست و علوم اجتماعي در مغرب زمين به شدت تحت تاثير ديدگاه‌هاي فلسفي رايج است . همان گونه که علوم فلسفي نقش مهمي در به چالش کشاندن و نقد علوم انساني دارند ، بازسازي و ارئه مدل‌هاي جايگزين و تبيين و دفاع از منطقي از علوم انساني اسلامي نيز تنها از طريق مباحث بنيادين فلسفي امکان‌پذير است .
ضرورت پرداختن به علوم فلسفي و دفع ابهامات و شبهات عقلي مربوط به آن براي جامعه اسلامي ما که با انقلاب شکوهمند اسلامي داعيه طرح و اجراي تعاليم نوراني اسلام را در عرصه جوامع انساني دارد چندين برابر افزايش مي يابد.
فلسفه يکي از شاخه‌هاي علوم انساني است که گرايش‌هاي مختلف و متنوعي را شامل مي‌شود . مباحث عامه وجود ، الهيات بالمعني الاخص و علم النفس فلسفي با گرايش‌هاي مشاي ، اشراقي و حکمت متعاليه در فلسفه اسلامي ، شاخه‌هايي مانند : فلسفه تحليلي ، فلسفه‌هاي اگزيستانسياليسم ، پوزيتويسم ، پديدارشناسي از فلسفه غرب ، در شمار علوم فلسفي هستند . همچنين فلسفه‌هاي مضاف مانند : فلسفه اخلاق ، فلسفه دين ، فلسفه حقوق ، فلسفه سياست ، فلسفه علم ، فلسفه هنر و زيباشناسي ، و نيز معرفت شناسي اخلاق ودين، از جمله دانش‌هاي بسيار متنوع و مختلفي هستند که در زمره علوم فلسفي قرار مي گيرند يا ارتباط وثيقي با آن دارند .

2 . اهداف
1. پايه ريزي جهان بيني
2. ژرف نگري
3. تدارک پيش فرض‌هاي ساير دانش‌ها
4. رفع جهل مرکب
5. تدارک مباني نظام‌ها و جنبش‌ها
6. پايه اجتناب ناپذيري زندگي
7. تعيين مرز حس و عقل
8. کل نگري
9. ارضاي کنجکاوي

3 . اهم مباحث مطرح شده در اين رشته
1 . مبحث امور عامه شامل : احکام وجود و عدم ، مواد ثلاث ، وجود ذهني ، حمل ، احکام ماهيت ، علت و معلول ، وحدت و کثرت ، قوه و فعل ، سبق و مسبوق ، علم
2 . مبحث جوهر و عرض
3 . مبحث خداشناسسي شامل : اثبات خدا ، توحيد ، انواع صفات ، صادر اول ، ترتيب صدور ، خير و شر ، قضا و قدر
4 . مبحث نفس و مباحث مربوط به امور نفس پس از مرگ که در حقيقت نوعي بررسي آموزه‌هاي ديني به روش عقلي است .

4 . توانايي‌هاي لازم براي موفقيت در اين رشته
گذراندن يک دوره منطق ، آشنايي با زبان عربي در حد فهم متون ، داشتن علاقه کامل ، داشتن استعداد و هوش لازم ، آمادگي براي صرف تمام وقت در مباحث فلسفي و بي اعتنايي به مدرک .

5- نماينده گروه فلسفه در آموزش نيمه حضوري حجت الاسلام والمسلمين دکتر ملکيان
برخي از اساتيد آموزش نيمه حضوري در رشته فلسفه :
1 - استاد حجت الاسلام والمسلمين خطير
2 - استاد جناب آقاي مهدي کهنوجي
3 - استاد جناب آقاي مهدي بابائي 

6 . دروس اختصاصي
. دانش پژوهان، ضمن گذراندن دروس پايه و مشترك، دروس اختصاصي اين رشته را نيز بايد بگذرانند كه عبارت است از:

دروس تخصصي (فلسفه )
شماره درس
پيش‌نياز
نام درس
تعداد واحد
شماره درس
پيش‌نياز
نام درس
تعداد واحد
310
ـ
منطق قديم
3
320
ـ
عرفان نظري
4
311
ـ
منطق جديد
3
321
ـ
تاريخ فلسفه غرب ( 1 )
2
312
ـ
فلسفه اسلامي ميانه( 1)
4
322
321
تاريخ فلسفه غرب ( 2)
2
313
312
فلسفه اسلامي ميانه( 2)
4
323
322
تاريخ فلسفه غرب ( 3 )
2
314
313
فلسفه اسلامي ميانه( 3)
4
324
323
تاريخ فلسفه غرب ( 4 )
4
315
314
فلسفه اسلامي ميانه( 4)
3
325
324
تاريخ فلسفه غرب ( 5 )
4
316
ـ
تاريخ فلسفه اسلامي ( 1)
4
326
325
تاريخ فلسفه جديدو معاصر
2
317
316
تاريخ فلسفه اسلامي ( 2)
4
327
326
فلسفه معاصرومکاتب قرن بيستم
4
318
ـ
کلام قديم
3
328
-
فلسفه علم
2
319
318
کلام جديد
3
 
 
 
60