گروه معارف اسلامي و کلام

 1. آشنايي با رشته
حوزه علميه قم به عنوان بزرگترين نهاد فرهنگي اسلامي ، مسؤليت تبيين معارف اسلامي بر اساس مباني صحيح کلام اسلامي و دفاع از آنها در برابر شبهات و وساوس شيطاني و به ويژه در برابر تهاجم فرهنگي جهان استکبار را بر عهده دارد .
هدف اصلي دشمنان دين در تهاجم فرهنگي ، سست نمودن عقائد مسلمانان ( به ويژه جوانان ) يک جامعه به واسطه وارد کردن شبهاتي در خصوص عقائد اسلامي مربوط به خالقيت ، نبوت رسول الله ( صلي الله عليه و آله و سلم ) امامت ، عصمت نبي و امام ، ولايت و ... در نهايت دست برداشتن آنان از عقائداسلامي است . اين مطلب ضرورت داير نمودن اين رشته را در مؤسسه ، به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت شناخت همه جانبه کلام اسلامي از يک سو و بررسي نقادانه و عالمانه آراء کلامي مطرح و جديد و در نهايت تربيت افراد داراي زمينه علمي و فرهنگي لازم براي برخورد با بدعت‌ها و افکار انحرافي آشکار مي سازد .

2 . اهداف
الف . تعميق آگاهي طلاب و دانش پژوهان نسبت به معارف اعتقادي و کلامي .
ب . گشودن عرصه هاي جديد آموزشي به ويژه کلام سنتي و کلام جديد و فلسفه دين .
ج . تربيت محققان و متخصصان در رشته کلام و فلسفه دين جهت تحقيق در زمينه‌هاي فوق و نقد و بررسي عالمانه آراي کلامي جديدي که وارد حوزه اسلامي مي‌شود .
د . تاليف کتاب‌هاي جديدي که پاسخگوي نيازهاي روز جامعه اسلامي باشد .
ه. دفاع عالمانه از آموزهاي اعتقادي اسلام و پاسخ به شبهات مطرح شده .

3 . اهم مباحث مطرح شده در اين رشته
بحث‌هاي ديگري که در حوزه کلام ( اعم از قديم و جديد ) مطرح هستند عبارتند از بحث زبان دين و تاريخ مندي قرآن به گونه‌اي که خدشه به جاودانگي پيام قرآن وارد نشود ، بحث تجربه ديني و فروکاستن دين به يک تجربه شخصي صرف و وابستگي آن به حوزه اي خصوصي ( سکولاريزه کردن دين ) و ...
دانش‌آموختگان اين رشته براي تدريس در گروه‌هاي معارف دانشگاه‌ها و مراکز مشابه آموزشي و پژوهشي از اولويت برخوردارند .

4 . توانايي‌هاي لازم براي موفقيت در اين رشته
علاقه به مباحث نظري ، قوت و توانائي ذهني در زمينه تحليل و نقد ، علاقه به زبان انگليسي جهت کسب توانايي زباني در زمينه فهم و ترجمه متون براي استفاده از منابع خارجي .

5 - نماينده گروه کلام در آموزش نيمه حضوري جناب آقاي امير خواص
برخي از اساتيد آموزش نيمه حضوري در رشته کلام
1 - استاد حجت الاسلام والمسلمين حسين فقيه
2 - استاد جناب آقاي مهدي کهنوجي
3 - استاد جناب آقاي حسن يوسفيان
4 - استاد حجت الاسلام والمسلمين منصور نصيري
5 - استاد حجت الاسلام والمسلمين عليرضا کرماني
6 - استاد حجت الاسلام والمسلمين موسي فراز 

6 . دروس اختصاصي
دانش پژوهان اين رشته، ضمن گذراندن دروس پايه و مشترك، دروس اختصاصي اين رشته را نيز بايد بگذرانند كه عبارت است از:

دروس تخصصي ( کلام )
شماره درس
پيش‌نياز
نام درس
تعداد واحد
شماره درس
پيش‌نياز
نام درس
تعداد واحد
410
ـ
زبان تخصصي ( 1 )
2
421
ـ
تاريخ فلسفه غرب
4
411
ـ
زبان تخصصي ( 2 )
2
422
ـ
تاريخ تصوف و عرفان
3
412
ـ
زبان تخصصي ( 3 )
2
423
ـ
مباني عرفان
2
413
ـ
متون فلسفي و کلامي
2
424
ـ
آشنايي با اديان بزرگ
4
414
ـ
منطق جديد
4
425
ـ
فرق و مذاهب اسلامي
2
415
ـ
تفکرنقدي
2
426
412
کلام اسلامي ( 1 )
4
416
ـ
معرفت شناسي
2
427
426
کلام اسلامي (2 )
4
417
ـ
فلسفه علوم تجربي
2
428
427
کلام بين الاديان
3
418
ـ
فلسفه علوم اجتماعي
2
429
ـ
فلسفه دين ( 1 )
2
419
ـ
فلسفه علوم تاريخي
2
430
429
فلسفه دين ( 2 )
2
420
ـ
تاريخ فلسفه اسلامي
4
431
111
فلسفه اخلاق
4