گروه معارف اسلامي و علوم تربیتی

1 . آشنايي با رشته
تعاليم اسلام ، نظام تربيتي کاملي را براي هدايت انسان‌ها در بردارد . اهميت تعليم و تربيت در اسلام تاآن جا است که هدف بعثت پيامبران خوانده شده است . علوم تربيتي دانشي است کهبه مطالعه تعليم و تربيت و بازشناسي مباني ، اهداف ،اصول و روش هاي آن مي‌پردازد تا بتواند به ترسيم يک نظام منسجم در تعليم و تربيت دست يابد ؛ نظامي که به بهترين نحو منافع و مصالح انسان‌ها را فراهم سازد و بدين منظور از يافته‌هاي روان‌شناسي ، جامعه شناسي ، اقتصاد ، مديريت و فلسفه نيز بهره مي‌برد .
با توجه به ريشه‌اي بودن و نفوذ تعليم و تربيت در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان و تاثير پذيري نهادهاي مختلف اجتماعي از آن ، در کشورهاي پيشرفته ، بيشترين هزينه‌ها صرف آموزش و پرورش مورد نظر آنها شده و تحقيقات عميق وگسترده اي جهت بهبود و گسترش آن صورت مي‌گيرد . اما در کشوراسلامي ما ، تعليم و تربيت با آن همه اهميتش در اسلام ، هنوز جايگاه شايسته خود را پيدا نکرده است . از اين رو است که رشته علوم تربيتي آن طور که شايسته است در مجامع علمي و از جمله در حوزه شناخته شده نيست .

2 . اهداف
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره ) با توجه به کارکردهاي وسيع و مهم علوم تربيتي و ضرورت توليد علم تعليم و تربيت اسلامي ، اقدام به تاسيس اين رشته نمود ؛تا از طريق آشنائي دانش پژوهان با دانش امروزي علوم تربيتي و نقد و بررسي آن در سايه تعاليم اسلامي ، به توليد اين علم نايل شوند . بدون شک ، اسلامي شدن عرصه‌هاي مختلف انديشه و فرهنگ جامعه ، مرهون همين فعاليت‌هاست .

3 . اهم مباحث مطرح شده در اين رشته
علوم تربيتي با بيش از بيست گرايش خود ، تاثير بسيار وسيعي در عرصه انديشه و فرهنگ جامعه دارد . سازمان آموزش و پرورش رسمي ( شامل دوره‌هاي پيش‌دبستاني ، ابتدائي ، راهنمائي و دبيرستان ) ، دانشگاه ، حوزه‌هاي علميه ، رسانه‌هاي گروهي ، مطبوعات و خانواده ، همگي به به طور عميق متاثر از دستاوردهاي علوم تربيتي هستند . اولين فايدة اهتمام به اين دانش ، اصلاح نظام آموزشي حوزه و آموزش و پرورش ( به طور مستقيم ) و سامان دادن به فعاليت‌هاي تربيتي و فذهنگي در محيط‌هاي رسمي و غير رسمي است.

4 . توانايي‌هاي لازم براي موفقيت در اين رشته
دستيابي به هدف مذکور منوط به علاقمندي به مباحث و فعاليت‌هاي آموزشي ، تربيتي و فرهنگي ؛ همچنين آمادگي براي پيگيري دروس متنوع اين رشته چون « فلسفه تعليم و تربيت » و « جامعه شناسي آموزش و پرورش ، روان‌شناسي تربيتي ، اقتصاد آموزش و پرورش » و ديگر دروس ناظر به عمل چون « برنامه‌ريزي درسي ، مديريت آموزشي ، روش تدريس » است ؛ از طرفي برخورداري از توانايي لازم براي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي ميداني از شرايط لازم براي موفقيت در اين رشته است . لازم به ذکر است به دليل اينکه اين دانش از جمله « دستوري‌ترين » علوم در مجموعه علوم انساني است ، موفقيت در آن توانايي فقهي و اصولي بالايي را مي‌طلبد .

5- نماينده گروه علوم تربيتي در آموزش نيمه حضوري حجت الاسلام والمسلمين صادق کريم زاده
برخي از اساتيد آموزش نيمه حضوري در رشته علوم تربيتي
1 - استاد حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد رضا موسوي نسب
2 - استاد جناب آقاي عبدالرضا ضرابي
3 - استاد جناب آقاي حسين کارآمد
4 - استاد حجت الاسلام والمسلمين اصغر اخوي
5 - استاد حجت الاسلام والمسلمين محمد احساني

6. دروس اختصاصي
دانش‌پژوهان مقطع كارشناسي، ضمن گذراندن دروس پايه و مشترك، دروس اختصاصي اين رشته را هم بايد بگذرانند كه اهم دروس اختصاصي آن‌ها عبارت است از:
دروس تخصصي (علوم تربيتي)
درس
پيش‌نياز
نام درس
واحد
درس
پيش‌نياز
نام درس
واحد
610
ـ
روانشناسي عمومي
3
624
ـ
آشنايي با کتابخانه واصول کتابداري
2
611
610
روشهاي آماري درعلوم تربيتي
2
625
611
اقتصاد آموزش و پرورش
2
612
ـ
تاريخ آموزش و پرورش اسلام وايران
2
626
613
آموزش و پرورش تطبيقي
2
613
ـ
آشنايي با اصول و فلسفه آموزش و پرورش
3
627
ـ
جامعه شناسي آموزش و پرورش
2
614
ـ
اصول مديريت آموزشي
3
628
ـ
مسائل جوانان و نوجوانان
2
615
ـ
آشنايي با تکنولوژي آموزشي
2
629
611
روش تحقيق در علوم تربيتي
3
616
ـ
اصول برنامه ريزي آموزشي و پرورشي
2
630
ـ
تعليم وتربيت اسلام ( 1 )
2
617
ـ
آموزش و پرورش ابتدائي و متوسطه
2
631
630
تعليم وتربيت اسلام ( 2 )
2
618
622
روش ها و فنون تدريس
2
632
ـ
انسان شناسي در اسلام
3
619
622
سنجش واندازه گيري درعلوم تربيتي
2
633
613
مباني و انديشه هاي تربيتي متفکران اسلام
2
620
ـ
آشنايي با مشاوره و راهنمايي
2
634
ـ
آسيب شناسي اجتماعي
2
621
610
روانشناسي رشد
3
635
621
نظريه هاي يادگيري
2
622
610
روانشناسي تربيتي
2
636
ـ
آشنايي با کلام جديد
2
623
622
روانشناسي اجتماعي درتعليم وتربيت
2
 
 
 
60