قابل توجه دانش پژوهان نیمه حضوری؛
1399/11/27-08:33:41

براي خرید کتاب زبان عمومی 2 (نام کتاب (Glocal English 1 به لینک ذیل مراجعه کنيد:

http://eshop.iki.ac.ir/shop/13

توجه: خرید کتاب فقط به صورت اینترنتی امکان‌پذیر است.